Πάνω από το 91% της επικράτειας της ΕΕ είναι “αγροτική” και περίπου το 56% του πληθυσμού της ΕΕ ζει εκεί. Ωστόσο, στην Ευρώπη εκδηλώνεται μια νέα δημογραφική αλλαγή, στην οποία πολλοί άνθρωποι εξέρχονται από αστικές περιοχές με προορισμό τις αγροτικές.

Το πρόγραμμα TransForm @ στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές, και παράλληλα ενισχύει τις δεξιότητες που σχετίζονται με το ψηφιακό και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει την ευκαιρία για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και, με βάση αυτό, οι αγροτικές περιοχές μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την μείωση του πληθυσμού τους.

Το πρόγραμμα TransForm @ έχει τρεις βασικούς στόχους:
• Να βελτιωθούν οι δεξιότητες που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.
• Να αυξηθεί η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές.
• Να διευκολυνθεί η μετάβαση των νέων από τον χώρο της εκπαίδευσης στον κόσμο της εργασίας.

Το Transform @ πρόκειται να δημιουργήσει:
• Διαδικτυακό μάθημα πάνω στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο για τις αγροτικές περιοχές.
• Διαδικτυακό παιχνίδι πάνω στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τις αγροτικές περιοχές. Πρόκειται για ένα online παιχνίδι το οποίο βοηθά στην βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν σε ένα διεθνές περιβάλλον.