Ponad 91% terytorium UE to obszary “wiejskie”, gdzie mieszka około 56% populacji UE. Co więcej, nowe zmiany demograficzne “przeciw-urbanizacji”, jakie ostatnio mają miejsce w Europie pokazują, że jeszcze więcej osób, ze względu na jakość środowiska i życia, opuszcza miasta na rzecz obszarów wiejskich, czyniąc je bardziej dostępnymi, dzięki nowej infrastrukturze transportowej i informatycznej.

Projekt TransForm@ ma na celu zwiększenie innowacyjności i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez wzmocnienie umiejętności cyfrowych i e-biznesowych.

E-commerce otwiera szansę na nowe i bardzo oryginalne firmy,  dzięki czemu, regiony wiejskie może znacząco zwiększyć swoją konkurencyjność, unikając wyludnieniu oraz zapewniając nowe możliwości pracy i życia.

Projekt TransForm@ realizuje 3 główne cele:

  • zwiększenie umiejętności cyfrowych i e-biznesowych.
  • wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
  • wspieranie młodych osób w przejściu z etapu edukacji do świata pracy.

Partnerstwo Transform@  stworzy:

  • Szkolenie e-commerce dla obszarów wiejskich: szkolenie online w zakresie e-commerce dla obszarów wiejskich;
  • Grę edukacyjną e-Commerce dla  obszarów wiejskich:  gra internetowa pozwalająca doskonalić umiejętności związane z e-biznesem w międzynarodowym środowisku.