“Szkolenie e-Commerce na obszarach wiejskich” jest szkoleniem online w zakresie e-commerce na obszarach wiejskich, adresowane do trenerów kształcenia zawodowego oraz studentów, młodych (przyszłych) przedsiębiorców oraz osób mieszkających (lub planujących zamieszkać) na terenach wiejskich, zainteresowanych tworzeniem własnej innowacyjnej działalności biznesowej, publicznych i prywatnych jednostek zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, organizacji biznesowych, NGO, itp.

LINK DO SZKOLENIA