Το “Διαδικτυακό μάθημα πάνω στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο για τις αγροτικές περιοχές” είναι ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, νέους επιχειρηματίες, άτομα που ενδιαφέρονται να καινοτομήσουν ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, ΜΚΟ, κ.λπ.

Αποκτήστε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον εκμάθησης εδώ