DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA (Spain)
DFA bestuurt en beheert het historisch grondgebied van Alava en leidt onder andere de domeinen van ‘economische ontwikkeling en territoriaal evenwicht’ en ‘stimulering van werkgelegenheid, handel en toerisme’.

Een van de tien punten van het ‘2015-2019 strategische plan’ is de vooruitgang van het territoriale evenwicht: de kloof tussen stedelijke en landelijke gebieden op gebied van economische ontwikkeling en mogelijkheden verkleinen.
Met dit doel voor ogen heeft het DFA strategische doelstellingen en programma’s opgesteld om zo de innovatie en economische groei van landelijke gebieden te stimuleren. Alava bestaat voor 95% uit landelijke gebieden. DFA is de coördinator van het TransForm@ project.

VIRTUAL CAMPUS Lda (Portugal)
Virtual Campus is een ontwikkelings-, trainings- en consultingskmo actief in de domeinen informatiesystemen en technologie-ondersteund leren. Deze onderneming wil de ontwikkeling van kennismaatschappijen actief bevorderen door openbare en private ondernemingen te ondersteunen in het ontwikkelings- en uitwerkingsproces van strategieën en projecten die leiden tot meer sociale voordelen.
Virtual Campus heeft op succesvolle wijze multimedia e-learning materiaal ontwikkeld voor verschillende platformen (desktop, mobiel, tablet), omgevingen (online, stand-alone) en doelen (beroepsopleiding, hulpdiensten, hoger en secundair onderwijs). De onderneming focust zich momenteel op het gebruik van serious games en virtuele omgevingen voor onderwijs en training.

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (Greece)
IED is een Griekse ngo die zich inzet voor de bevordering van innovatie en versterking van de ondernemerschapsmentaliteit. Door ondernemerschap te erkennen als een cruciale factor voor de ontwikkeling en cohesie van maatschappijen voert het instituut onderzoek uit en voorziet het innovatieve oplossingen die de groei van gezond ondernemerschap vergemakkelijken en de werkgelegenheid bevorderen.

IED past een antropocentrische aanpak toe en werkt samen met sociale, academische en business partners uit Griekenland en het buitenland. De onderneming is gericht op het produceren en overbrengen van knowhow, bevorderen van de ondernemingscultuur en verhogen van de doeltrefbaarheid en levensvatbaarheid van ondernemingen.
De organisatie is gespecialiseerd in ondernemerschap, onderwijs en training, werkgelegenheid, sociale inclusie, regionale ontwikkeling, e-learning, jeugd en kmo’s.

MEDIA CREATIVA 2020 (Spain)
MC 2020 is het resultaat van meer dan 20 jaar ervaring, uitdagingen en kennis van een interdisciplinair team dat dezelfde passie deelt: innovatie in onderwijs.
Bij MC 2020 vestigen we onze aandacht op leeromgevingen, onderzoeken en ontwikkelen we een ander opleidingsaanbod, geïnspireerd door innovatieve pedagogische aanpakken en methodologieën: storytelling (inclusief digitale storytelling), probleemoplossend onderwijs, gamificatie, game-based leren etc. Omdat we kijken naar het gebruikmaken van de grote mogelijkheid van nieuwe technologieën gebruiken we applicaties, spellen, webseries, webinars, mobiel leren …

De kwaliteit van wat we doen is gebaseerd op de kennis van de realiteit en de behoeftes van onze gebruikers. Daarom ontwikkelen we studies, analyseren we opleidingsbehoeften, ontwerpen en bieden we opleidingen aan via onze campus (campus-creative.com) en organiseren we workshops en conferenties, steeds met het oog op het aanbieden van een uniek aanbod.
De wereld zit vol mogelijkheden … Leer, Ontwerp, Verbind, Deel.

CVO Antwerpen (Belgium)
CVO Antwerpen is een van de grootste opleidingscentra voor volwassenen dat wordt gecertificeerd en gefinancierd door de Vlaamse overheid. Er worden meer dan 950 opleidingen per jaar georganiseerd, die ingedeeld zijn in: opleidingen voor immigranten, tweedekansonderwijs, hoger beroepsonderwijs, taalopleidingen en ondernemerschapsopleidingen.

CVO Antwerpen is een toonaangevende speler in de introductie van verschillende soorten afstandsonderwijs door gebruik te maken van e-learning platformen en het ontwikkelen van interactieve inhoud (leerobjecten), multimedia en video-opnamen, sociale software, geautomatiseerde evaluatie, mobiel leren … De hoofdcampussen bieden ook een open leercentrum dat kan dienen voor instroom en advies, zelfstudie, begeleiding, individuele studiebegeleiding en studiegroepen.

FOUNDATION “MALOPOLSKA CHAMBER OF LOCAL GOVERNMENT” (Poland)
De activiteiten van het MIS Foundation zijn gericht op: knowhow overbrengen tussen professionals en organisaties die openbare, private en sociale sectors vertegenwoordigen, intersectorale samenwerking stimuleren, vaardigheden en bekwaamheden van individu’s en organisaties verbeteren en ontwikkelen, ondernemerschap en innovatie stimuleren, micro, kleine, middelgrote en sociale ondernemingen ondersteunen, en de uitwisseling van management succesverhalen stimuleren.
De onderneming is actief in volgende domeinen: opleiding organiseren en financieren van conferenties, seminaries en workshops, begeleidings- en adviesdiensten, nationaal en internationaal projectmanagement en -implementatie, en onderzoeksactiviteiten.